En Güzel Sözler SozlerGuzel.net te
May
19

Hz. Hüseyin sözleri

Sevgili kullanıcılarımız bu sayfamızda Hazreti Hüseyin efendimizin sözlerinden bahsedeceğiz kısaca özet geçtikten sonra güzel sözler’i yayımlayacağız Öncelik Efendimizi tanımakta. Hazreti Hüseyin Efendimiz HZ: Muhammed S A V EFENDİMİZİN Torunudur HZ : Ali Efendimizin ise oğludur Kerbela Savaşı’nda ailesinden pek çok kişiyle birlikte şehit edilmiştir

İyiliklerde yarışın ve manevi ganimetleri elde etmeye koşun.

İmam(aş) oğlu seccad(aş)’a şöyle buyurdu: ‘ey oğlum! Allah’tan başka yardımcısı olmayan kimseye zulmetmekten sakin.

Kerbela’ya doğru hareket ettiklerinde şöyle buyurdular: doğrusu bu dünya değişip tanınmaz olmuş ve bütün iyiliklerine sırt çevirmiş; kabin dibindeki azıcık kalıntı sudan ve havası ağır olan otlaktaki gibi alçak yaşantıdan başka bir şey kalmamıştır.

İnsanların en cömerti istemeden veren, en asılı de intikama gücü yeterken bağışlayandır.

Hakka amel edilmediğini ve batıldan da kaçınılmadığını görmüyor musunuz? Böyle bir durumda mü’minin ölümü arzulaması haktır. Ben ölümü saadet, zalimlerle yaşamayı ise alçaklık biliyorum.

Alimin nisanelerinden biri de kendi sözünü eleştirmesi ve muhtelif görüşlerin hakikatinden haberdar olmasıdır.

Selamın yetmiş hasenesi sevabı vardır; altmış dokuzu selam verene, biri ise selamın cevabını alan kimseyedir.

Akıl, ancak hakka uymakla kâmil olur.

Gerçek cimri, selam vermekte cimrilik yapan kimsedir.

Bir adam gelip imam(aş)’dan yardım istediğinde imam şöyle buyurdu: ağır bir borcu, gücü aşan yüklü bir tazminatı ödemek ve aşağılayıcı fakirlik dışında ağız açmak doğru değildir. O adam: bunlardan biri için gelmiştim’ dediğinde, imam(aş) kendisine yüz dınar verilmesini emretti.

İnsanlar dünya kullarıdır; din ise onarın dillerine bir yalaktır; dinin sayesinde geçimlerini sağladıkları müddetçe onu koruyup gözetirler; (ama) zorluklarla imtihan edildiklerinde dindarlar azalır.

Kıyamet günü, yalnız dünyada allah’tan korkan kimse emniyette olabilir .

Özür dilenecek hareketten sakin. Zira mü’min ne suç işler ve ne de özür diler, ama münafık her gün suç işleyip özür diler.

Seni seven, kötü işlerden seni sakındırır; senden nefret eden ise seni bu işlere teşvik eder.

Bir adam imam(aş)’a selam vermeden nasılsınız? Allah afiyet versin. Dediğinde şöyle buyurdu: evvel selam, sonra kelam. Allah sana da afiyet versin. Daha sonra buyurdular ki: selam vermedikçe hiçbir kimseye konuşma müsaadesi vermeyin.

Allah’a isyan ederek bir şeye ulaşmak isteyen kimse umduğundan uzaklaşarak, korktuğu şeye yaklaşmaktadır.

Kardeşler dört kısımdır: 1-sana ve kendine yararı olan. 2-sana yarara olan 3-senin zararına olan. 4-ne sana ve ne de kendine yararı olan.

Allah’ın, kendi kulunu istidracı gafil avlaması, ona bol nimet verip şükretmek (hususunda) başarısız kılmasıdır. Fırsatı elinden kaçıncaya kadar nimetle meşgul olup velinimetini hatırlamamasıdır.

Allah, gücünü aldığı kimseden itaat istemediği gibi, teklif yükünü de ondan kaldırır.

Bu üç kimsenin dışında hiç kimseye ağız açma: dindar, yiğit ve soylu. Çünkü dindar kendi dinini koruması için ihtiyacını karşılar. Yiğit de (seni ümitsiz etmeyi) kendi yiğitliğine sığdırmaz, utanır. Soylu ise ihtiyacın için yüzünün suyunu dökmeye mecbur kaldığını bildiğinden, haysiyetini korumak için seni eli boş geri çevirmez.

Posted in Hz. Hüseyin sözleri | No Comments »