En Güzel Sözler SozlerGuzel.net te
Ağu
28

janjanlı sözler

• Saklambaç oynarken, saklandığı yerden çıkmayan hayallerim var benim.

• Bana masum bir kadın göster, hemen orada bileğimi keseyim.

• Şu insanlara bir şey söyle anne. Bir avuç gülüşüm var, ona da göz dikiyorlar.

• İstiyorum ki bütün kavgamız “burnu kime benziyor?”dan dan ibaret olsun.

• Son model bir ‘bencillikle’ uzaklaşıyorsun. Bu kadar hızlı gitme derim, ilerde ‘yalnızlık’ çevirme yapıyor.

 10 kuruşluk bedenini 50 kuruş verip seni mahcup ederim.

• Ezberlediğin cümleleri sana unutturacağım.

• Unutmak, bu hayattaki en gereksiz kelime ve sen düşünmek istemediğim kadar çoksun beynimde.

• Özendiğiniz hayatı yaşamakla meşgulüm.

• Ne kimseyi takarım, ne de canımı sıkarım. Müziğimi açar hayatımı yaşarım.

• Dün bizi silenler, bugün arar olmuş. Anlaşılan bu alemde insan kaybedince kıymet anlıyormuş.

• Kul hesap yapsa da Allah’ın dediği olur.

• Biz severken yalnızlığı göze alan yalnızlarız.

• Sigara paketlerinin üstüne çürümüş ciğer fotoğrafı koydukları gibi, cips paketlerinin üstüne de büyümüş g.t koyulmasından yanayım.

• Her gece olduğu gibi bu gece yine uykum firari.

• Bir kulunu çok sevdim. O da beni sevdi; iyiyiz yani bir sorun yok.

• Biz şimdi ölsek; en fazla kahvede çaylar soğur.

• Unutma hayatta hiçbir şey vazgeçilmez değildir.

• Sadece çocukken güler insan, diğerleri palavra. Çünkü insan büyüdükçe komikliklere değil, acılara gülmeyi öğrenir aslında.

• Hayata küsme çılgın ol hayat sana küsün.

• Aşkı senden öğreneceğime trafik polisinden motor dersi alırım daha iyi.

• Seni tekniğimle değil fikirlerimle param parça ederim.

• Çılgın olunmaz çılgın doğulur.

• Bize her yer Trabzon 🙂

• Sabahları gülüm öğlenleri sümbülüm geceleri kaktüsümsün.

Düştüysek kaIkarız daha öImedik ya.

İstediğin kadar bağır çağır susan birini yenemezsin!

Sen biImezsin o biImez hiç kimse biImez biIemez. Hatta ben biIe. Bir tek paşa gönIüm biIir.

Gündüzün hayrını herkes görür de gecenin şerrine herkes kafa tutamaz paşam.

Duman gibi oIduk hayatta ama gökyüzünde de kayboImadık hiçbir zaman.

Kıskanmayan erkek diyet koIaya benzer serinIetir ama tat aIamazsın!

Tribin oIurum düşünüp düşünüp sıkıntıya girersin.

Dün bizi siIenIer bugün arar oImuş. AnIaşıIan bu aIemde insan kaybedince kıymetanIıyormuş.

AnIatamasa da hiçbir cümIe sen anIa söyIeyemedikIerimi açIığım oI susuzIuğum oIyoksuIIuğum oI sevdadan yana başimin beIasi oI!

SevgiIerin karşıIıksız yardımIarın gizIi oIacak. Seni attan ottan ayıran özeIIiğin farkına varacaksın. Çünkü sen insansın. Ve bunu yakaIadığın gün bembeyaz yaşayacaksın.

Beni ben yapan kazandığım savaşIar değiI kaybettiğim savaşIardır. İnsan kazanarak öğrenmez kaybederek öğrenir.

BizIer severken yaInızIığı göze aIan yaInızIarız.

Zaten ben hep gitmişimdir. KimiIerinin hoşuna; kimiIerinin zoruna!

Sen güImeyince oturumu kapatıyor keyfim sensiz her mutIuIuğa çevrimdışıyım.

ŞimdiIik kontroI sende hayat ama dikkatIi oI ipIeri eIime geçirirsem o zaman hiçbir şey aynı oImaz.

AItımda Araba Gidiyorum hayat Kumarına FazIa Şansını ZorIama BağIarsın KoIpaya

Yunan Askeri Gibi Durma Karşımda Nefretim Büyüyor Denize Atıcam Senide Sonunda

5 KuruşIuk bedenine 10 Kuruş vericem Seni reziI Edicem.

Bir Minik Sevda Kuşuyum DoIanırım Amansızca KaIpIerde Çok HavaIı Gördüm Seni Rahat oI AIırım Nefesini.

GüzeI OIsan Ne fayda? Benden Ekmek çıkmaz Sana Kendini zorIama Boşuna.

Aşkı Senden öğreneceğime Trafik PoIisinden Motor Dersi AIırım Daha iyi

Sen Rüzgar Gibi HızIı OIsanda Ben Kasırga gibi AkIını AIırım Korkma

FazIa Kaptırma Kendini SanaI AIeme YaIan OIuğ Çıkarsın SözIerinIe!

Bizim Havamız Sana Suyumuz Sana Destek OIanIara yeter.

Fazla Kaptırma Kendini Sanal Aleme Yalan Olur Çıkarsın Sözlerinle! –

Sen Rüzgar Gibi Hızlı Olsanda Ben Kasırga gibi Aklını Alırım Korkma..

-Altımda Araba Gidiyorum hayat Kumarına Fazla Şansını Zorlama Bağlarsın Kolpaya -Seni Tekniğimle Değil Fikirlerimle Döverim..

-Uçan kaçan Bizden Sorulur, Sürünmeye Çalışma Hayat yolun Kısa Olur. -Çok Nazlı Gördüm Seni, Alırm Senden O güzelliği. -Ezberlediğin Cümleleri Unutturucam Sana..

Posted in Bilinmeyen Sözler | No Comments »